ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ 3% ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΤΟ 2010


Πτώση του ΑΕΠ κατά 3% φέτος με αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 0% έως 0,8% προβλέπει η ALPHA BANK για φέτος και υποχώρησή του κατά 1% το 2011, μέσω της προσδοκώμενης ανάκαμψης των επενδύσεων του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου το 2011. Οι αναμενόμενες αυτές εξελίξεις σε συνδυασμό με τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και τη συγκράτηση του ρυθμού πτώσης της ιδιωτικής κατανάλωσης εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στον περιορισμό της υποχώρησης του πραγματικού ΑΕΠ με το ονομαστικό να σημειώνει μηδενική αύξηση.
Όπως επισημαίνεται στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων της τράπεζας, επιβεβαιώθηκε ότι η μεγάλη πτώση της εγχώριας ζήτησης οδηγεί σε πτώση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,9% στο εξάμηνο. Η ευκαιρία που είχε η χώρα να αυξήσει τις εισπράξεις από τον εξωτερικό τουρισμό, χάθηκε λόγω των κινητοποιήσεων συγκεκριμένων ομάδων που δυσφήμισαν τον ελληνικό τουρισμό.
Η ALPHA BANK τέλος σημειώνει ότι σημαντική συμβολή κατά 1,5% στην πτώση του ΑΕΠ στο πρώτο εξάμηνο είχε η μεγάλη πτώση των δαπανών δημοσίων επενδύσεων κατά 41,1% σε πραγματικές τιμές. Αντιθέτως, στο δεύτερο εξάμηνο οι δαπάνες δημοσίων επενδύσεων θα είναι σημαντικά αυξημένες και θα έχουν θετική συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,1% περίπου, εφόσον πραγματοποιηθεί ως έχει ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων, που προβλέπει επενδύσεις 9,2 δισ. ευρώ και εισπραχθούν οι επιχορηγήσεις από την ΕΕ για τη συγχρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 που έχουν προγραμματιστεί για το 2010, ύψους 3,3 δισ. ευρώ.

Πηγή : Εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων ALPHA BANK.

Σχόλια