Αναρτήσεις

Κίνδυνος ακυβερνησίας στην Ιταλία

Η Ελλάδα σήμερα ...

Η ατιμία των τιμών

Αποδεχόμαστε τη χρεοκοπία των ανθρώπων για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία των αριθμών.

Οι ιεραπόστολοι του "λιτού βίου"

Ο γεροντάκος και οι χρήσιμοι ηλίθιοι

Το λάθος ...

"Πρόοδος με κατεστραμμένες ζωές & ενεχυροδανειστήρια