Τα ψεύτικα τα λόγια ...

ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΕΛΛΑΣ                                                                                                                           
ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ