ΤΟ "ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ" ΔΗΜΟΣΙΟ..........


Το εντοπίσαμε στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και σας το μεταφέρουμε χωρίς κανένα σχόλιο. Το σπάταλο Δημόσιο, το αναποτελεσματικό, το αναχρονιστικό, το γραφειοκρατικό. Τα τελευταία χρόνια ακούμε απίστευτους χαρακτηρισμούς για τον δημόσιο τομέα και, δυστυχώς, όλοι είναι αληθινοί. Ενα μόνο παράδειγμα αρκεί να δείξει πόσο σπάταλο και αντιπαραγωγικό είναι. Σε συζήτηση στην τηλεόραση στέλεχος επιχείρησης, γνώστης του θέματος, ενώπιον υπουργού ανέφερε πως για τη μισθοδοσία 800.000 υπαλλήλων του Δημοσίου ασχολούνται περίπου 11.000 άτομα και το ετήσιο κόστος ανέρχεται σε 200 εκατομμύρια ευρώ. Σε αντιδιαστολή ανέφερε πως για τη μισθοδοσία 400.000 εργαζομένων σε διάφορες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα η επιχείρησή του χρησιμοποιεί μόλις (κρατηθείτε) πενήντα άτομα. Ναι καλά διαβάσατε, ΠΕΝΗΝΤΑ άτομα.

Σχόλια