ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Άμεσα η Κυβέρνηση πρέπει να υλοποιήσει την πρόταση του βουλευτή Μίμη Ανδρουλάκη για φορολογικά κίνητρα για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων. Συγκεκριμένα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ,με ερώτησή του, καλεί την κυβέρνηση να ζητήσει την επιστροφή κεφαλαίων στη χώρα μας με ποσοστό φόρου 5% κι ενδεχόμενη απαλλαγή φόρου για το ποσοστό που επενδύεται στη χώρα μας εντός δύο ετών, συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ελληνικών ομολόγων.
Στην ερώτηση του προς την Κυβέρνηση ο Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σημειώνει την δραματική μείωση των αποταμιεύσεων των ιδιωτών που επιδεινώνει την οικονομική κατάσταση της χώρας και την ίδια στιγμή να ανθεί το φαινόμενο της φυγής κεφαλαίων ενώ ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό Ελλήνων διατηρούν καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού κυρίως λόγω του σταθερού ρυθμιστικού και φορολογικού πλαισίου. Τέλος αναφέρει αντίστοιχες περιπτώσεις όπως αυτήν της Ιταλίας, που αντιμετωπίζε ανάλογο πρόβλημα και προέβει στην παροχή φορολογικών κινήτρων για επαναπατρισμό κεφαλαίων καθώς και παρόμοια μέτρα έχουν λάβει τα τελευταία χρόνια κι άλλες χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία).
Πιστεύουμε πως μια ενδεχόμενη υιοθέτηση τέτοιων μέτρων απο την σημερινή Κυβέρνηση, που θα διευκολύνει τον επαναπατρισμό αυτών των κεφαλαίων, θα δημιουργούσε σημαντικά οικονομικά οφέλη στη χώρα μας και θα βοηθούσε στην αύξηση των επενδύσεων.

Σχόλια