ΣΤΟ 11,7% Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στο 11,7% το οποίο είναι το υψηλότερο ποσοστό τριμήνου που έχει καταγραφεί από το 2000 αυξήθηκε η ανεργία στο πρώτο τρίμηνο του 2010. στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 το ποσοστό ήταν 9,3%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 132.356 άτομα τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, στο πρώτο τρίμηνο 2010 ήταν άνεργα και άλλα 77.349 άτομα που ήταν απασχολούμενα, είναι πλέον οικονομικά μη ενεργά. Την ίδια περίοδο βρήκαν απασχόληση 85.244 άτομα, τα οποία ήταν άνεργα πριν από ένα έτος, ενώ 65.734 άτομα μετακινήθηκαν από τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης. Επιπλέον, 92.061 άτομα, που πριν ένα έτος ανήκαν στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα. Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ανήλθε στο 15,5% και είναι σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών (9%). Σε επικίνδυνα υψηλά ποσοστά βρίσκονται οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών (22,3%).

Σχόλια