ΒΟΜΒΑ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε εργασιακό μεσαίωνα, εν μέσω μιας από τις χειρότερες κρίσεις απασχόλησης που βιώνει η χώρα, μας οδηγεί το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κάνει φτηνότερες και ευκολότερες τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα.
Για αιτία πολέμου μιλά η ΓΣΕΕ και δρομολογεί προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Σήμερα η ηγεσία του υπουργείου Απασχόλησης παρουσιάζει στους εκπροσώπους της Τρόικας τις ρυθμίσεις για το Ασφαλιστικό που αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.
Σε ό,τι αφορά στο εργασιακό, στην ουσία, με το ΠΔ διευκολύνονται οι απολύσεις με το ποσοστό να αυξάνεται από 2% στο 5%, και το κυριότερο, με την παροχή δυνατότητας στους εργοδότες με μια προειδοποίηση για την απόλυση από 1 έως 4 μήνες πριν (χρόνος που παλαιότερα έφτανε μέχρι και τους 24 μήνες) να μειώσουν στο 50% την αποζημίωση. Το τελευταίο «ανοίγει το δρόμο» κυρίως για την απόλυση εργαζομένων με πολλά χρόνια στον ίδιο εργοδότη. Περαιτέρω, δίνεται διευκόλυνση στους εργοδότες, η πρόβλεψη για δυνατότητα καταβολής της αποζημίωσης σε δόσεις.
Αναφορικά με το ποσοστό των απολύσεων προβλέπεται ότι για επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 150 εργαζόμενους μπορούν να απολύουν μέχρι έξι εργαζόμενους το μήνα, ενώ για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 150 εργαζόμενους το ποσοστό των απολύσεων διαμορφώνεται στο 5% και μέχρι 30 εργαζόμενους το μήνα. Σε ό,τι αφορά την αμοιβή νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας -ηλικίας κάτω των 25 ετών- προβλέπεται για τους έως 21 ετών μείωση αποδοχών στο 80% του κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου και για τους από 21-25 ετών μείωση στο 85% του κατώτατου μισθού.
Η μόνη πρόβλεψη που θα μπορούσε να θεωρηθεί θετική είναι ότι δίνεται σε εργαζόμενους μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι απολύονται, το δικαίωμα της αυτασφάλισης και μάλιστα, για ασφαλισμένους ηλικίας 57 έως 60 ετών το 50% του κόστους της αυτασφάλισης θα καλύπτεται από τον εργοδότη, ενώ το ποσοστό θα φθάνει στο 80% του κόστους για ασφαλισμένους ηλικίας 60 έως 64 ετών.

Σχόλια