ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ


«H Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά εξυγίανσης της οικονομίας της» ανέφερε ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. «Ήδη έχει επιτευχθεί μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού κατά 40% σε σχέση με πέρσι» πρόσθεσε ο κ. Παπανδρέου και απέδωσε την ελληνική οικονομική κρίση «σε κακή διακυβέρνηση, έλλειψη διαφάνειας και νομιμότητας, κακή οικονομική διαχείριση από διογκωμένο κράτος προς όφελος των μεγάλων συμφερόντων».
Συγκεκριμένα στα 8,978 εκατ. ευρώ, από 14,655 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2009, διαμορφώθηκε το έλλειμμα σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2010. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, το έλλειμμα περιορίστηκε κατά 38,7% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 35,1% που προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ), περιλαμβανομένων και των μέτρων που ελήφθησαν το Μάρτιο του 2010.
Το θετικό αποτέλεσμα του πρώτου πενταμήνου του 2010, οφείλεται τόσο στη μείωση των δαπανών όσο και στην αύξηση των εσόδων και έχει επιτευχθεί πριν ακόμη αποδώσουν πλήρως τα πρόσθετα μέτρα που θέσπισε η Κυβέρνηση τον Μάρτιο και τον Μάιο του 2010. Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 8,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους, έναντι ετήσιου στόχου στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ), για αύξηση κατά 11,7%. Παράλληλα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στο ίδιο διάστημα μειώθηκαν κατά 10,5%, έναντι στόχου για μείωση κατά 4,8%. Ειδικότερα οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 11,3%, έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 4,4%, ενώ οι δαπάνες για τόκους μειώθηκαν επίσης κατά 7,5% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 5,1%.
Επειδή και τα καλά νέα πρέπει να λέγονται……….

Σχόλια