ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΛΛΟΝ.....

Ένα γεγονός που όλοι το περιμέναμε έρχεται να μας επιβεβαιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη μηνιαία έκθεσή της με θέμα την κατάσταση της απασχόλησης και τις ευρύτερες προοπτικές στον κοινωνικό τομέα, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες. Η έκθεση αναφέρει την εκτίμηση ότι το 2011 όλες οι χώρες-μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση την Ελλάδα, αναμένεται να επιστρέψουν σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, διατυπώνει
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Επιτροπή, η ανάπτυξη στη διάρκεια των τριών πρώτων τριμήνων του 2010 θα παραμείνει χαμηλή στην ΕΕ με τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης να εμφανίζονται περί τα τέλη του έτους και την ανάπτυξη να φτάνει το +1% για το 2010.
Για την Ελλάδα η Επιτροπή εκτιμά ότι θα είναι η μόνη χώρα-μέλος της ΕΕ που θα εξακολουθήσει να έχει αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης το 2011, ο οποίος συνολικά στην ΕΕ αναμένεται να φτάσει το +1,7%. Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην απασχόληση στην ΕΕ, η Επιτροπή αναφέρει στην έκθεσή της ότι "παρά τα προφανή σημάδια σταθεροποίησης, η κατάσταση της αγοράς εργασίας θα παραμείνει αδύναμη για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμη", με την απασχόληση να μειώνεται κατά 0,9% το 2010 για να αυξηθεί κατά 0,3% το 2011.
Τα δυο παραπάνω θέματα - της ανάπτυξης και της απασχόλησης - θα πρέπει να τα δει άμεσα η Κυβέρνηση με περισσότερη πρΟσοχή και να προχωρήσει στις απαιτούμενες πολιτικές γιατί καλά τα εισπρακτικά μέτρα αλλά χωρίς ανάπτυξη καμία χώρα δεν μπορεί να έχει μέλλον.

Σχόλια