ΜΕΙΩΣΗ 45,4% ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μείωση του ελλείμματος κατά 45,4%, έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 39,5%, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το εξάμηνο Ιανουαρίου- Ιουνίου.
Πιο αναλυτικά, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 9.754 εκατ. ευρώ από 17.866 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2009. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου του 2010 οφείλεται τόσο στη μείωση των δαπανών όσο και στην αύξηση των εσόδων και έχει επιτευχθεί πριν ακόμη αποδώσουν πλήρως τα δημοσιονομικά μέτρα του 2010, όπως για παράδειγμα η αύξηση του ΦΠΑ κατά 2 μονάδες που ισχύει από την 1η Ιουλίου. Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 7,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 13,7%. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στο ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκαν κατά 12,5% έναντι στόχου για μείωση κατά 5,5%. Ειδικότερα οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες 12,3% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 5,8% και οι τόκοι κατά 13,3% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 5,6%.

Σχόλια