ΤΥΧΑΙΟ .....ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ..............

Τα τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), που ορίζονται από τη Βουλή των Ελλήνων, επέλεξε χθες η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου.
Σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργού Οικονομικών που έγινε δεκτή από τη Διάσκεψη των Προέδρων, με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων, πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τοποθετήθηκε ο Ανδρέας Γεωργίου (έως τώρα Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Στατιστικής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου .
ΤΥΧΑΙΟ.....ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ.......

Σχόλια