ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Άσχημα τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδας (Deree College) σχετικά με τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την έκθεση «World Investment Report 2010» της Διάσκεψης για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNCTAD) που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα σημειώθηκε σημαντική μείωση σε ποσοστό 25% στις εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα το 2009 σε σχέση με το 2008 και ανήλθαν σε 3,36 δισ. δολάρια.
Οι εκροές ξένων επενδύσεων από την Ελλάδα σημείωσαν παράλληλα πτώση 58% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, στα 7,61 δισ. δολάρια. Το απόθεμα ξένων εισροών ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 13,6% το 2009 σε σχέση με 10,9% το 2008, αισθητά χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 45,5% το 2009.
Η έκθεση σε ειδική ενότητα με τίτλο «Η ελληνική κρίση χρέους και η δυνητική της μετάδοση στη νοτιοανατολική Ευρώπη»,κάνει λόγο για τη γρήγορη εξάπλωση των ελληνικών τραπεζών στην περιοχή και το ενδεχόμενο εξάπλωσης της ελληνικής κρίσης μέσω των τραπεζών της. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «Σε αντίθεση με άλλες χώρες, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει τους επιπλέον οικονομικούς πόρους για να διασώσει τις προβληματικές τράπεζες, ενισχύοντας την απειλή δυνητικής μετάδοσης στη νοτιοανατολική Ευρώπη».

Σχόλια