ΕΛΛΕΙΜΜΑ 1,9 ΤΡΙΣ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


Φαίνεται πως το προνόμιο των ελλειμματικών ταμείων δεν το έχει μόνο η Ελλάδα. Σε έκθεσή του ο βρετανικός ασφαλιστικός όμιλος AVIVA, διαπιστώνει έλλειμμα-μαμούθ στα ασφαλιστικά ταμεία της Ε.Ε., αντίστοιχο με το 19% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ .
Η συγκεκριμένη έκθεση που, κατά την εταιρεία, αποτελεί την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια να μετρηθεί το έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά την AVIVA, οι εισφορές των Ευρωπαίων εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία είναι κατά 1,9 τρισ. ευρώ λιγότερες από εκείνες που απαιτούνται για να χρηματοδοτηθεί η συνταξιοδότησή τους τα επόμενα χρόνια.
Το παραπάνω γεγονός καταδεικνύει για μια ακόμη φορά πως αν δεν υπάρξουν ριζικές παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα των χωρών μελών της Ε.Ε. είναι πολύ πιθανό να καταδικάσει τους μελλοντικούς ευρωπαίους συνταξιούχους σε φτώχεια .

Σχόλια