ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟ 2014-15


Εφιαλτικά είναι τα στοιχεία, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», για την εξέλιξη των δανειακών αναγκών της χώρας στη διετία 2014-2015, όταν θα έχει λήξει το πρόγραμμα στήριξης Ευρωζώνης και ΔΝΤ και η Ελλάδα θα κληθεί να αναχρηματοδοτήσει παλαιά δάνεια από ομόλογα, αλλά και να επιστρέψει το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας.
Το ύψος των χρεολυσίων στη συγκεκριμένη περίοδο φτάνει στα 145 δισ. ευρώ.
Το 2014, λήγουν ομόλογα 40,6 δισ. ευρώ και δάνεια του μηχανισμού στήριξης 28,6 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αναζητήσει από τις αγορές ποσό ύψους άνω των 70 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό, το 2015, αυξάνεται σε 75 δισ. ευρώ.
Τα παραπάνω στοιχεία ανησυχούν έντονα Κυβέρνηση και τρόικα. Το χειρότερο όμως είναι ότι στην παρούσα φάση δεν φαίνεται στον ορίζοντα πιθανή λύση του προβλήματος.

Σχόλια