ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΥΨΗΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ


Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο «πάγωμα» του σχεδίου που προέβλεπε τη μετάταξη προϊόντων από το χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 11% στον υψηλό 23%, Με την κίνηση αυτή ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι η υιοθέτησή του θα βύθιζε σε μεγαλύτερη ύφεση την οικονομία.
Το οικονομικό επιτελείο γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να στηριχθεί στην πορεία των εσόδων που βρίσκονται σε «ελεύθερη πτώση», παρά τη βελτίωση των εισπράξεων από το σκέλος του ΦΠΑ που αυξήθηκαν κατά 10,8% τον Αύγουστο, είναι αναγκασμένο να αναζητήσει νέες «πηγές» προκειμένου να «καλύψει» 1 δισ. ευρώ το 2011 και άλλα 600 εκατ. ευρώ το 2012. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εναλλακτικά σχέδια που εκπονούν οι παράγοντες του υπουργείου προβλέπουν:
 νέες ρυθμίσεις που θα αφορούν είτε τα ληξιπρόθεσμα χρέη, με τη χορήγηση σημαντικών εκπτώσεων για την εξόφλησή τους, είτε την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων,
 νέα ρύθμιση για την απόδοση ΦΠΑ και ΦΜΥ.
 Εξίσωση ΕΦΚ καυσίμων, που συνεπάγεται φυσικά την αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.

Σχόλια