ΑΠΙΘΑΝΗ Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Στην έκθεση του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που δημοσιεύθηκε χθες και έχουν συντάξει οι αναλυτές Κάρλο Κοταρέλι, Λορέντζο Φόρνι, Γιάν Γκότσαλκ και Πάολο Μάουρο, θεωρούν υπερβολικές τις εκτιμήσεις των αγορών σχετικά με το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης χρέους στις περιφερειακές οικονομίες της Ευρωζώνης και θεωρούν απίθανο τo ενδεχόμενο χρεοκοπίας, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
Όπως αναφέρουν , αν και σε γενικές γραμμές είναι ορθή η εκτίμηση ότι η θεμελιώδης εικόνα των οικονομικών του κάθε κράτους αντικατοπτρίζεται στο επίπεδο των αγορών, πολλές φορές αυτές αντιδρούν υπερβολικά με αρνητικές συνέπειες για το κόστος χρήματος που καλείται να καταβάλει το κάθε κράτος.
Όπως επισημαίνεται στα τελικά συμπεράσματα της έκθεσης, το ενδεχόμενο στάσης πληρωμών είναι υπερεκτιμημένο καθώς:
- Η απαραίτητη δημοσιονομική προσαρμογή είναι δυσχερής, αλλά έχει επιτευχθεί και στο παρελθόν.
- Η στάση πληρωμών δεν θα μείωνε ιδιαίτερα την ανάγκη της (σ.σ. απαιτούμενης) προσαρμογής, καθώς το πρόβλημα των προηγμένων οικονομιών, αφορά το πρωτογενές έλλειμμα και όχι την εξυπηρέτηση των τόκων του χρέους
- Μολονότι τα οριακά επιτόκια είναι σήμερα υψηλά στην Ελλάδα και σε μικρότερο βαθμό στις λοιπές περιφερειακές ευρωπαϊκές οικονομίες, τα μέσα επιτόκια παραμένουν σχετικά χαμηλά, παρέχοντας περιθώριο χρόνου ώστε να πεισθούν οι αγορές σχετικά με την προωθούμενη δημοσιονομική προσαρμογή.
- Τα κράτη δεν αποφασίζουν να κηρύξουν στάση πληρωμών ως τμήμα της (σ.σ. ευρύτερης) στρατηγικής τους, αλλά υπό το βάρος κρίσεων αναχρηματοδότησης.
- Το πολιτικό και οικονομικό κόστος που θα συνεπαγόταν μια υποθετική στάση πληρωμών δεν θα ήταν μικρότερο από εκείνο που συνεπάγεται μια στρατηγική βασισμένη αποκλειστικά σε μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής.
Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια