ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ


Νομοσχέδιο των συναρμόδιων Υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών προβλέπει, εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή τους, την άμεση ολοκλήρωση της εκδίκασης των προσφυγών των φορολογουμένων από τα φορολογικά δικαστήρια.
Η δικάσιμος δεν θα μπορεί να απέχει περισσότερο των δύο μηνών από την εισαγωγή στο δικαστήριο του φακέλου και η απόφαση θα δημοσιεύεται σε δύο μήνες από τη συζήτηση της υπόθεσης.
Οι υποθέσεις για την αναστολή της λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, αφαίρεσης πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας οχημάτων για φορολογικές παραβάσεις, θα εκδικάζονται ταχύτατα από τα Πρωτοδικεία, και το σημαντικότερο θα είναι ότι δεν θα μπορούν να ασκηθούν εφέσεις κατά αυτών των αποφάσεων.

Σχόλια