ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΑΓΩΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.


Τις νέες νομοθετικές προτάσεις θα παρουσιάσουν αύριο ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και ο Επίτροπος Οικονομίας, Όλι Ρεν, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Συμφώνου Σταθερότητας και της βελτίωσης της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ..
Σύμφωνα με ακριβής πληροφορίες μας οι προτάσεις της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας θα περιλαμβάνουν μία νέα διαδικασία, με ημι-αυτόματες κυρώσεις, όχι μόνο για τις χώρες οι οποίες παρουσιάζουν υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά και για αυτές που το χρέος τους ξεπερνά το 60% του ΑΕΠ τους. Για τις χώρες με υπερβολικό δημόσιο χρέος, η Επιτροπή αναμένεται να προτείνει τη σταδιακή μείωσή του, κατά 5% ετησίως. Στις προθέσεις της Επιτροπής είναι να προτείνει τη δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης, το οποίο όταν εντοπίζει «επικίνδυνες ανισορροπίες» στα δημοσιοοικονομικά μεγέθη ενός κράτους μέλους, θα ανάβει το «σήμα κινδύνου» και στη συνέχεια η Επιτροπή θα προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές συστάσεις προς το συγκεκριμένο κράτος.
Τα κράτη-μέλη που δεν θα συμμορφώνονται στις συστάσεις της Επιτροπής για μείωση του ελλείμματος και χρέους θα υποχρεώνονται σε πρόστιμο το οποίο θα αντιστοιχεί στο 0,2% του ΑΕΠ τους, καθώς και πιθανό «πάγωμα» των κοινοτικών επιδοτήσεων. Την απόφαση για την επιβολή προστίμου θα μπορεί να την παίρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μπορεί να ακυρωθεί, μόνο με ειδική πλειοψηφία του Συμβουλίου υπουργών

Σχόλια