ΚΡΥΟ - ΖΕΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΒΕ


Μία «αισιόδοξη» πρόβλεψη για μικρότερη μείωση του ΑΕΠ το 2010 και μια απαισιόδοξη για εκτόξευση της ανεργίας περιλαμβάνει η τριμηνιαία έκθεση για την Ελληνική Οικονομία, την οποία έδωσε χθες στη δημοσιότητα το ΙΟΒΕ.
Συγκεκριμένα η έκθεση εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα μειωθεί το 2010 κατά 3,5 μονάδες και όχι κατά 4 μονάδες όπως έχει προϋπολογιστεί, ενώ η ανεργία θα διαμορφωθεί σε ποσοστό πάνω από 12% το 2010 και 13,5% το 2011. Προχωρώντας σε μία ανασκόπηση των μέτρων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του μνημονίου, το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι η Ελλάδα έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για την αποφυγή της στάσης πληρωμών που θα είχε ολέθριες επιπτώσεις στην ευημερία της κοινωνίας.
Παρατηρεί, ωστόσο, ότι συνεχίζουν να υφίστανται προβλήματα και κίνδυνοι αλλά και ευκαιρίες, σε βραχυπρόθεσμο όσο και μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα που πρέπει να συνεκτιμηθούν.
Στους άμεσους κινδύνους το ΙΟΒΕ αναφέρει:
δημοσιονομική υστέρηση σε σχέση με το στόχο,
έλλειψη ρευστότητας στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Αναφορικά με την έλλειψη ρευστότητας στον ιδιωτικό τομέα, το ΙΟΒΕ σημειώνει ότι αυτή μπορεί να αμβλυνθεί, αν οι τράπεζες προβούν σε αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου, κατά το παράδειγμα της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας, ή κάνοντας χρήση των 10 δισ. ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αξιολογώντας τις πρόσφατες πρωτοβουλίες για το ασφαλιστικό και την απελευθέρωση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, ενώ το ΙΟΒΕ τις επαινεί, θεωρεί ότι δεν αρκούν.

Σχόλια