ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΥΛΩΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο Θ.ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ


Ο Πρόεδρος της ATEbank σε σημερινή του δήλωση στο Reuters τάσσεται υπέρ της συγχώνευσης με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, την Τράπεζα Αττικής και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός κρατικός τραπεζικός πυλώνας. Συγκεκριμένα ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης ανέφερε: "Η δημιουργία ενός κρατικού τραπεζικού πυλώνα που θα συγκέντρωνε την ATEbank, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, την Τράπεζα Αττικής και το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα ωφελούσε την ελληνική οικονομία".
Η παραπάνω δήλωση έρχεται ουσιαστικά σε αντίθεση με την πρόταση που υπέβαλλε η Τράπεζα Πειραιώς στην κυβέρνηση στα μέσα Ιουλίου για την εξαγορά των κρατικών μεριδίων της ATEbank και του ΤΤ, ύψους 701 εκατ. ευρώ.

Σχόλια