ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ


Μακριά από τους στόχους που έβαλε η Κυβέρνηση συνεχίζει να κινείται στο διάστημα Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου ‘10 το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού καταγράφοντας μείωση 31,1%, έναντι της αναθεωρημένης προς τα κάτω πρόβλεψης του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2011 για ετήσια μείωση κατά 36,9%.
Η υστέρηση των εσόδων, η οποία φτάνει τα 2 δισ. ευρώ, παραμένει πρόβλημα παρά την τεράστια αναθεώρηση που ενσωματώθηκε και στις προβλέψεις του προϋπολογισμού του 2011.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία έναντι των αναμενόμενων από μνημόνιο εσόδων ύψους 55,1 δισ. ευρώ, θα εισπραχθούν τελικά 52,7 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,4 δισ. ευρώ λιγότερα. Παρά τη μεγάλη αυτή αναθεώρηση τα καθαρά δημόσια έσοδα στο εννεάμηνο αυξήθηκαν ποσοστιαία μόνο κατά 3,7%, φτάνοντας τα 36,52 δισ. ευρώ από 35,2 δισ. ευρώ το 2009.
Με βάση το σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών το Δημόσιο θα έπρεπε για το διάστημα Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου να έχει εισπράξει 38,27 δισ. ευρώ, δηλαδή τα δημόσια έσοδα μετά την αναθεώρηση παρουσιάζουν υστέρηση 1,75 δισ. ευρώ. Το πλεονέκτημα της μεγάλης μείωσης των πρωτογενών δαπανών, που είχε ο κρατικός προϋπολογισμός από την αρχή του χρόνου, φαίνεται να μειώνεται. Οι πρωτογενείς δαπάνες το εννεάμηνο καταγράφουν μείωση κατά 11,6%, φτάνοντας τα 48,66 δισ. ευρώ από 52,4 δισ. ευρώ το 2009, έναντι αναθεωρημένου ετήσιου στόχου μείωσης κατά 9,8% (αρχικά προβλεπόταν μείωση κατά 7,8%). Αυξημένες κατά 8%, που αντιστοιχεί σε περίπου 1 δισ. ευρώ, είναι οι δαπάνες για τόκους οι οποίες το 9μηνο έφτασαν τα 11,65 δισ. ευρώ από 10,8 δισ. ευρώ. Ο ετήσιος στόχος για αύξηση των δαπανών για τόκους είναι 7,2% και το τελικό ποσό φτάνει τα 13,2 δισ. ευρώ

Σχόλια