Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ


Σειρά προτάσεων για την εξεύρεση νέων πόρων χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μείωσης των εθνικών συνεισφορών των κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ΦΠΑ έθεσε προς διαπραγμάτευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Πιο αναλυτικά, πρότεινε τη σταδιακή υιοθέτηση «μιας ή περισσοτέρων πηγών πόρων, όπως για παράδειγμα μέρος των εσόδων από τη φορολόγηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ή των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, από τις πωλήσεις ποσοστώσεων εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου, ή έσοδα που συνδέονται με τις αεροπορικές πτήσεις, ή από έναν ανεξάρτητο ευρωπαϊκό ΦΠΑ, ή από την επιβολή ενός ενεργειακού φόρου, ή ενός φόρου στις επιχειρήσεις».
Στόχος της όλης προσπάθειας είναι η μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών. Οι Βρυξέλες εκτιμούν επίσης ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός θα είναι περισσότερο ευέλικτος εάν υφίσταται εντός δεκαετούς χρηματοοικονομικού πλαισίου, με δυνατότητα αναθεώρησης ανά πενταετία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου