ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ TOY REAL ESTATE ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ


Αντιμέτωπες με τον κίνδυνο «φούσκας» στις μετοχές και στον τομέα του real estate είναι οι οικονομίες της περιοχής Ανατολικής Ασίας- Ειρηνικού, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Στην έκθεσή της, επικαλείται την ανάκαμψη των τιμών στα στοιχεία ενεργητικού και τη νέα άνοδό τους που αναμένεται να επιφέρει η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής σε πολλές αγορές της περιοχής. «Οι μεγαλύτερες εισροές, σε συνδυασμό με την άφθονη εγχώρια ρευστότητα και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη, έχουν δώσει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, στις τιμές των ακινήτων και στις αποτιμήσεις άλλων στοιχείων ενεργητικού σε ορισμένες χώρες, αυξάνοντας τους φόβους για μια νέα φούσκα», προειδοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα στην έκθεση «East Asia and Pacific Economic Update 2010». Παρατηρεί δε ότι ο δείκτης μέσης τιμής ακινήτων σε οκτώ ασιατικές πόλεις είναι περίπου 17% πάνω από τα επίπεδα των αρχών του 2007, ενώ οι τιμές των μετοχών έχουν ανακάμψει και αυτές πλήρως. «Οι αρχές της ανατολικής Ασίας πρέπει να λάβουν επαρκείς προφυλάξεις προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα επαναλάβουν το ίδιο λάθος για δεύτερη φορά μέσα σε μια δεκαετία», τονίζει η Παγκόσμια Τράπεζα αναφερόμενη στην κατάρρευση των τιμών σε μετοχές και ακίνητα στην περιοχή το 1997.

Σχόλια