ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Σε σωστή κατεύθυνση είναι η κίνηση της Κυβέρνησης για μείωση κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες του τουριστικού ΦΠΑ στη διαμονή, δηλαδή από το 11% σε 6,5%. Το Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών (ΙΤΕΠ), επισημαίνει ότι «αποτελεί ένα σημαντικό προωθητικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού».
Η παραπάνω μείωση ουσιαστικά θα εξαλείψει την διαφορά των ελληνικών τιμών σε σχέση με τις κύριες ανταγωνιστικές χώρες την οποία και εκμεταλλεύτηκαν την τελευταία χρονιά. Υπογραμμίζεται ότι η πτώση του ΦΠΑ αυξάνει το περιφερειακό εισόδημα και ενισχύει την απασχόληση στην Ελλάδα ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει αυξητικά στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας.
Σύμφωνα με πρώτη εκτίμηση η μείωση του ΦΠΑ θα συμβάλλει κατά τουλάχιστον 630 εκατομμύρια ευρώ στην άνοδο των τουριστικών εισπράξεων της χώρας από τον εισερχόμενο τουρισμό.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, Γ. Τσακίρης  σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Philoxenia, στη Γερμανία η μείωση του ΦΠΑ από 18%-19% σε 7%, οδήγησε σε διάστημα οκτώ μηνών, σε αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 70.000-80.000, ενώ τα άμεσα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 860 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, στη Λετονία όπου αποφασίστηκε η αύξηση του ΦΠΑ, χάθηκε σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας και τα έσοδα έπεσαν κατακόρυφα.

Σχόλια