Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥ "ΝΟΤΟΥ"

Υστερα από 27 χρόνια ανασυσταίνεται το μέτωπο των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Το 1983, στη Σύνοδο Κρυφής στην Κέρκυρα οι τότε πρωθυπουργοί της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας από κοινού διεκδίκησαν και πέτυχαν τη χρηματοδότηση των χωρών τους με τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα.
Τώρα Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία, οι τρεις χώρες του Νότου με τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα συστήνουν ξανά άξονα για να θέσουν από κοινού στη Σύνοδο Κορυφής αύριο το αίτημα για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής ώστε, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής, οι οικονομίες των τριών χωρών να επανέλθουν σε κατάσταση δημοσιονομικής ισορροπίας.
Από μια άποψη η μάχη που έχει να δώσει το νέο μέτωπο των τριών χωρών είναι πολύ πιο δύσκολη απ’ ό,τι πριν από 27 χρόνια. Και αυτό γιατί πλέον ιδίως η Γερμανία δεν είναι διατεθειμένη να σηκώνει εκείνη τις δημοσιονομικές σπατάλες και «αμαρτίες» των άλλων.......
Ανεξάρτητα όμως από το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής για την Ελλάδα η πιστή εφαρμογή των όρων του (επικαιροποιημένου) Μνημονίου είναι μονόδρομος. Η όποια χαλάρωση, αν τελικά συμφωνηθεί, της νομισματικής πολιτικής στην Ε.Ε. δεν λύνει κανένα απολύτως πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Ούτε το δημοσιονομικό, ούτε της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
Τα μείζονα αυτά προβλήματα θα λυθούν εάν και εφόσον αντιμετωπισθούν οι γενεσιουργές αιτίες τους: Πρώτον, ο υπερδιογκωμένος αντιπαραγωγικός και σπάταλος δημόσιος τομέας, η συντήρηση του οποίου απομυζά πολύτιμους και ακριβούς πλέον πόρους και ταυτόχρονα καταπιέζει, πνίγει υγιείς επιχειρηματικές κινήσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερον, η ξεπερασμένη και μη ανταγωνιστική δομή της οικονομίας συνολικά, καθώς και των σχέσεων εργασίας.

ΠΗΓΗ:  ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Σχόλια