ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ S&P

Μεγάλες πιθανότητες δίνει ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's για υποβάθμιση της Ελλάδας. Συγκεκριμένα ο οίκος αξιολόγησης ανακοίνωσε ότι μπορεί να περιορίσει την πιστοληπτική διαβάθμιση της Ελλάδας στο ΒΒ- σε περίπτωση που ο προτεινόμενος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) ευνοήσει τους δημόσιους πιστωτές σε βάρος των ιδιωτών που κατέχουν κρατικά ομόλογα.
Η Ελλάδα, ως πιθανός αποδέκτης της χρηματοδότησης μέσω του ESM, μπορεί να αξιολογηθεί αρνητικά όσον αφορά την πιστοληπτικής της ικανότητα σύμφωνα με τον S&P. Η παραπάνω προειδοποίηση-ανακοίνωση είναι η ίδια που έχει διατυπώσει στις αρχές της εβδομάδας σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα της Πορτογαλίας.
Τέλος o οίκος αξιολόγησης αναφέρει ότι «η απόφαση για το κατά πόσον θα προχωρήσει η υποβάθμιση της Ελλάδας θα ληφθεί εντός του επομένου τριμήνου».

Σχόλια