ΣΤΑ 3,2 ΔΙΣ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟ 11ΜΗΝΟ

Απόκλιση 3,2 δισ. ευρώ σε σχέση με τον αναθεωρημένο στόχο εμφανίζει το έλλειμμα του τακτικού προϋπολογισμού στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου εφέτος, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Η απόκλιση οφείλεται τόσο στην υστέρηση των εσόδων κατά 1,78 δισ. ευρώ όσο και στην υπέρβαση των συνολικών δαπανών κατά 1,41 δισ. ευρώ.
Εντός του Δεκεμβρίου θα πρέπει είτε να εισπραχθούν είτε να βεβαιωθούν (ώστε να εισπραχθούν το πρώτο δίμηνο του 2012) έσοδα 7,4 δισ. ευρώ, ενώ κατά μέσο όρο στο 11μηνο εισπράττονται μηνιαίως 3,9 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ετήσιο στόχο τα συνολικά έσοδα θα έπρεπε να είχαν διαμορφωθεί στα 45,642 δισ. ευρώ ενώ οι εισπράξεις έφτασαν στα 43,860 δισ. ευρώ.
Οι συνολικές δαπάνες σύμφωνα με τον αναθεωρημένο στόχο θα έπρεπε να είχαν περιοριστεί στα 61,239 δισ. ευρώ ενώ διαμορφώθηκαν στα 62,706 δισ. ευρώ.
Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού άγγιξε στο 11μηνο τα 20,490 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο στόχο το έλλειμμα θα πρέπει σε ετήσια βάση να κλείσει στα 21,712 δισ. ευρώ με αύξηση 1,2% σε σχέση με πέρυσι.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3.657 εκατ. ευρώ ή 6,2% έναντι του 2010. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:

• Στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2.638 εκατ. ευρώ ή 20,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010.
• Στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 3% ή 1.339 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 που οφείλεται στην αύξηση των δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 2.768 εκατ. ευρώ που υπερέβη τη μείωση κατά 1.429 εκατ. ευρώ των υπόλοιπων κατηγοριών δαπανών.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 40,1% ή 2.874 εκατ. ευρώ.

Σχόλια