ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ... ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ... ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΗΔΕΝ !

Νέα επώδυνα και επαχθή μέτρα φαίνεται πως φέρνει το νέο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής (νέο μνημόνιο). Συγκεκριμένα σύμφωνα με δημοσίευμα της οικονομικής ηλεκτρονικής ιστοσελίδας capital.gr, οι «φίλοι» μας δανειστές εντός των επόμενων ημερών θα απαιτήσουν από την ελληνική κυβέρνηση μια σειρά νέων μέτρων, όπως ανατροπές στα εργασιακά, νέο άνοιγμα του ασφαλιστικού, νέο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και εμβάθυνση της λιτότητας σχεδόν αποκλειστικά με μείωση των δημοσίων δαπανών για υγεία, κοινωνικές παροχές και μισθοδοσία του δημοσίου, τα οποία θα ενσωματωθούν στη νέα δανειακή σύμβαση για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της χώρας έως το 2020.
Αναλυτικότερα σύμφωνα πάντα με το capital.gr, το νέο μνημόνιο φέρνει:
1. Νέα μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος προς την κατεύθυνση της μετατροπής του από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό. Παράλληλα θα προβλέπεται νέα αύξηση των ορίων ηλικίας προκειμένου κανείς εργαζόμενος να μην βγαίνει στη σύνταξη νωρίτερα από τα 65 έτη ή με λιγότερα από 40 χρόνια εργασίας. Οι συντάξεις πρόκειται να συνδεθούν πιο στενά με τις εισφορές που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου και το ύψος των συντάξεων θα εξαρτάται και από την πορεία της επενδυτικής απόδοσης των εισφορών τους.
2. Μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας μέσω μείωσης των εισφορών. Η μείωση των εσόδων των ταμείων θα χρηματοδοτηθεί με νέες μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων και περικοπές σε εφάπαξ και άλλες παροχές.
3. Αλλαγές στα εργασιακά προς την κατεύθυνση της αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της μείωσης της ανεργίας μέσω της συμπίεσης των μισθών. Το νέο μνημόνιο θα προβλέπει τη δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών όπου δεν θα ισχύουν οι προβλέψεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, δηλαδή θα επιτρέπονται μισθοί χαμηλότεροι του κατώτατου μισθού καθώς και ειδικό φορολογικό καθεστώς. Επίσης, αναμένεται να θεσπιστεί μια περισσότερο ευέλικτη διαδικασία καθορισμού της εθνικής συλλογικής σύμβασης .
4. Περικοπές στις δαπάνες για την υγεία κυρίως μέσω  της μείωσης του αριθμού των νοσοκομείων, το κλείσιμο κέντρων υγείας και η περαιτέρω μείωση του κόστους των προμηθειών των νοσοκομείων.
5. Μείωση των κοινωνικών παροχών μέσω της σύνδεσής τους με περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια των ασφαλισμένων. Επιδόματα όπως το ανεργίας και των πολυτέκνων θα καταβάλλονται μόνο σε ασφαλισμένους χωρίς εισόδημα από άλλη πηγή και ακίνητη περιουσία.
6. Νέα σταδιακή αλλά μεγάλη μείωση του μισθολογικού κονδυλίου του δημοσίου μέσω συνέχισης και διεύρυνσης του μέτρου της εφεδρείας αλλά και της κατάργησης εκατοντάδων δημοσίων φορέων και οργανισμών. Η μισθολογική δαπάνη του δημοσίου προβλέπεται να μειωθεί από τα 10 δισ. ευρώ που προβλέπεται για το 2012 σε λιγότερα από 8 δισ. ευρώ έως το 2015 μέσω της μείωσης του προσωπικού και της πλήρους απόδοσης του ενιαίου μισθολογίου.
7. Δημιουργία νέου φορολογικού συστήματος που θα βασίζεται στην απλότητα. Εκατοντάδες φοροαπαλλαγές τόσο για φυσικά πρόσωπα όσο και για επιχειρήσεις πρόκειται να καταργηθούν προκειμένου αφενός να απλοποιηθεί το φορολογικό σύστημα και αφετέρου να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα. Οι φοροαπαλλαγές στα φυσικά πρόσωπα θα χορηγούνται μόνο σε όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα.
8. Ο στόχος για εξασφάλιση 50 δισ. ευρώ έως το 2015 από ιδιωτικοποιήσεις έχει ουσιαστικά ακυρωθεί στην πράξη. Το νέο μνημόνιο θα περιλαμβάνει νέο πιο ρεαλιστικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων με σαφείς και συγκεκριμένους στόχους εισπράξεων ανά έτος.

Σχόλια