ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Σε δυσμενή κατάσταση βρίσκεται πλέον το δημόσιο, αφού παρά την μικρή αύξηση των εσόδων εσόδων και το πρωτογενές πλεόνασμα που εμφανίζουν τα στοιχεία γενικής κυβέρνησης (υπουργεία, ΔΕΚΟ, νοσοκομεία, ΟΤΑ), το συνολικό έλλειμμα -μετά και τις πληρωμές τόκων από παλαιά και νέα δάνεια- διευρύνθηκε, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για νέες, μεγαλύτερες περικοπές δαπανών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκαν χθες, τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης έφτασαν τα 25,9 δισ. ευρώ -αυξημένα από τα 24,2 δισ. ευρώ πέρυσι- και οι δαπάνες, πλην τόκων, στα 23,62 δισ. ευρώ, στα ίδια σχεδόν επίπεδα με πέρυσι (23,69 δισ. ευρώ).
Ωστόσο, οι τόκοι ανήλθαν σε 7,0 δισ. ευρώ, έναντι 3,3 δισ. ευρώ πέρυσι. Έτσι, το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε 4,743 δισ. ευρώ έναντι 2,811 δισ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό, τα έσοδα αυξήθηκαν σε 12,84 δισ. ευρώ (έναντι 11,732 δισ. ευρώ πέρυσι) και οι δαπάνες χωρίς τόκους σε 13,173 δισ. ευρώ (έναντι 13,279 δισ. ευρώ). Το πρωτογενές έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού μειώθηκε έτσι στα 0,333 δισ. ευρώ, έναντι 1,547 δισ. ευρώ περυσι.
Με τόκους 6,945 δισ. ευρώ (έναντι 3,234 δισ. ευρώ πέρυσι) το ισοζύγιο του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 6,218 δισ. ευρώ.
Σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, το Μάρτιο οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης που χρωστούσαν 2,776 δισ. ευρώ - περιλαμβανομένων οφειλών ύψους 1,161 δισ. ευρώ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων υπαλλήλων.
Τα νοσοκομεία έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 1,474 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 113 εκατ. ευρώ έχουν ρυθμιστεί με νόμο του 2010. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,016 δισ. ευρώ.
Από τα δεδομένα αυτά φαίνεται πως, αν δεν αυξηθούν δραστικά τα δημόσια έσοδα ή αν δεν μειωθούν περισσότερο οι κρατικές δαπάνες, η δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας θα είναι μακρά και επίπονη.

Σχόλια