Ρεν: Συρρίκνωση του δημόσιου τομέα κατά 150.000 άτομα έως το 2015

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ν. Χουντή, ο κ.Ρεν ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η Ελλάδα θα πρέπει να εφαρμόσει πλήρως και την δέσμευση για άμεση μετάπτωση 15.000 δημόσιων υπαλλήλων σε καθεστώς εφεδρείας εντός του 2012.
Το κείμενο της απάντησης Ρεν στον Έλληνα ευρωβουλευτή:
Στο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ της Επιτροπής, της ΕΚΤ, του ΔΝΤ και της Ελλάδας τον Μάρτιο 2012, προβλέπεται συρρίκνωση του τομέα δημόσιας διοίκησης κατά 150.000 άτομα έως το τέλος του 2015 (σε σύγκριση με τα επίπεδα στο τέλος του 2010). Επιπλέον, προέβλεπε ότι 15.000 πλεονάζοντες εργαζόμενοι θα ετίθεντο, έως το τέλος του 2012, σε εργασιακή εφεδρεία (όπως ήταν τότε γνωστή), ανάλογα με τους φορείς ή τις μονάδες οι οποίες επρόκειτο να καταργηθούν ή να συρρικνωθούν. Ο προσδιορισμός της διαδικασίας για τη μείωση κατά 150.000 υπαλλήλους εναπόκειται στην ελληνική κυβέρνηση. Η Επιτροπή, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ έχουν εκφράσει την άποψη ότι η μείωση προσωπικού πρέπει να είναι στοχευμένη και όχι οριζόντια. Η μείωση αυτή θα βασίζεται στην τρέχουσα κατάρτιση των οργανογραμμάτων και θα διευκολυνθεί από την πρόσφατη νομοθεσία η οποία επιτρέπει τις υποχρεωτικές απολύσεις. Οι ελληνικές αρχές θα προχωρήσουν σε περαιτέρω περικοπές στο Δημόσιο, σύμφωνα με την αναλογία 1 διορισμού ανά 5 αποχωρήσεις, βάσει της οποίας έχει ήδη επιτευχθεί συρρίκνωση της γενικής κυβέρνησης περίπου κατά 80.000 άτομα.


Εξ όσων γνωρίζουμε, πολύ λίγοι εργαζόμενοι (λιγότεροι από εκατό) έχουν τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία (όπως ήταν γνωστή) και μικρός αριθμός προσωπικού από καταργηθέντες / συγχωνευμένους δημόσιους φορείς έχει μεταφερθεί σε άλλους φορείς του Δημοσίου. Επί του παρόντος, οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται στενά με την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, ώστε να προσδιοριστεί η βέλτιστη διαδικασία επιβολής του νεοεκπονηθέντος σχεδίου κινητικότητας και αποχωρήσεων, βάσει του υπάρχοντος Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις πτυχές που αφορούν την κινητικότητα και την αξιοποίηση δεξιοτήτων.
Ο κ. Χουντής στην σχετική ανακοίνωση υποστηρίζει ότι η απάντηση αποτελεί διάψευση των θέσεων της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μανιτάκη, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι «δεν θα γίνουν άλλες απολύσεις στο ελληνικό δημόσιο, αλλά μετατάξεις», ότι «η διαθεσιμότητα δεν οδηγεί σε απολύσεις αλλά σε μετακινήσεις προσωπικού», ότι «δεν υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησης να τεθούν σε εργασιακή εφεδρεία 15.000 «πλεονάζοντες» εργαζόμενοι μέσα στο 2012», και ότι «η κατάρτιση νέων οργανογραμμάτων δεν συνδέεται με απολύσεις».

ethnos.gr

Σχόλια