Το όγδοο μεγαλύτερο ποσοστό παραοικονομίας κατέχει η Ελλάδα

Το όγδοο μεγαλύτερο ποσοστό παραοικονομίας κατέχει η Ελλάδα το 2012, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην οποία αναφέρεται ότι παρά τις δεκάδες φορολογικές αλλαγές που έγιναν τον τελευταίο καιρό, η παραοικονομία στη χώρα φτάνει το 25% του ΑΕΠ, δηλαδή, περίπου 50 δισ. ευρώ.
Το υψηλότερο ποσοστό παραοικονομίας, ως ποσοστό του ΑΕΠ, καταγράφεται στη γειτονική Βουλγαρία με 31,9%.
Ακολουθεί η Εσθονία με 29,3% η Ρουμανία με 29,1% και η Λετονία με 28,5% Λιθουανία με 26,1%, την Κύπρο με 25,6% και τη Μάλτα με 25,3%, ενώ στο μέσο όρο της Ευρωζώνης είναι 15% και στην Ευρώπη των 27 στο 14,9%.
Πάντως, θετικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι από το 2005, ποσοστό της παραοικονομίας στην Ελλάδα βρίσκεται σε πτώση, ακολουθώντας το γενικό κανόνα που θέλει την παραοικονομία να αυξάνεται ανάμεσα στην τριετία 2008 - 2010 και στη συνέχεια να υποχωρεί τη διετία 2011 -2012, λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης που έφτασε στο αποκορύφωμά της.
Ωστόσο, ανησυχητικό είναι και το στοιχείο της αδήλωτης εργασίας.
Η Ελλάδα είναι σταθερά πρώτη από τις χώρες οι οποίες παρέχουν στοιχεία στην Ε.Ε. με ποσοστό επίσης 25% στους απασχολούμενους με δεύτερη τη Ρουμανία όπου το ποσοστό αδήλωτης εργασίας υπολογίζεται ανάμεσα στο 16 και το 21% των απασχολούμενων, ενώ στο μέσο όρο της Ε.Ε. των 27 φτάνει ως ποσοστό 7,2% και στην Ευρωζώνη το 8%.
Στην έκθεση περιγράφεται και το προφίλ των ατόμων τα οποία παρέχουν αδήλωτη εργασία στερώντας μεγάλα ποσά από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.
Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, τα άτομα τα οποία παρέχουν κυρίως αδήλωτη εργασία είναι συνήθως άντρες ανύπαντροι με βασική μόρφωση.


prototema.gr

Σχόλια