Ποιες είναι οι άμεσες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας

Οι συζητήσεις γύρω από την επίτευξη συμφωνίας έχουν σε υψηλή θέση το θέμα της κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας, καθώς η ταμειακή κατάσταση του Δημοσίου είναι τέτοια, που δεν επιτρέπει την αποπληρωμή των άμεσων υποχρεώσεων προς το εξωτερικό. Σύμφωνα με την Καθημερινή,  οι χρηματοδοτικές ανάγκες και οι υποχρεώσεις της χώρας απαιτούν  71,7 - 81,7 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, το νέο δάνειο θα είναι μικρότερο, καθώς η Ελλάδα θα εξυπηρετήσει μέρος των υποχρεώσεών της μέσω των πρωτογενών πλεονασμάτων (υπολογίζονται σε 9,4 δισ. ευρώ) για την εξεταζόμενη περίοδο και από τα έσοδα του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων (προβλέπονται εισπράξεις 2 δισ. ευρώ).

1. Την εξόφληση της δόσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τη δόση του Ιουνίου που αποφασίστηκε να μην καταβληθεί, με αποτέλεσμα το ΔΝΤ να θέσει τη χώρα σε καθεστώς ληξιπρόθεσμων οφειλών. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα θα πρέπει να καταβάλει άλλα περίπου 450 εκατ. ευρώ στις 13 Ιουλίου προς το ΔΝΤ, ενώ την 1η Αυγούστου θα πρέπει να εξυπηρετήσει δόση ύψους περίπου 190 εκατ. ευρώ.
2. Την αποπληρωμή των ελληνικών ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ ύψους 3,5 δισ. ευρώ τα οποία λήγουν στις 20 Ιουλίου. Η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν μπορεί να αλλάξει (να μεταφερθεί για αργότερα, να «κουρευτεί» κ.λπ.), οπότε αναζητείται λύση για την αποπληρωμή της. Μία ιδέα είναι να εξοφληθεί μέσω των 3,5 δισ. ευρώ που είναι τα κέρδη του Ευρωσυστήματος επί των ελληνικών ομολόγων (SMP’s και ANFA’s) για τη διετία 2014 - 2015. Αλλη εναλλακτική είναι η έκδοση εντόκων γραμματίων, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο εκταμίευσης δόσεων προς την Ελλάδα, εφόσον προλάβει η κυβέρνηση να περάσει εγκαίρως το πρώτο πακέτο μέτρων από το ελληνικό Κοινοβούλιο.
3. Την εξόφληση των ομολόγων 3,2 δισ. ευρώ που κατέχει η ΕΚΤ και λήγουν στις 20 Αυγούστου, δεδομένου ότι κανείς δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή εάν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τότε οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών –εφόσον ξεκινήσει συζήτηση– για το νέο πρόγραμμα.

Σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας από φέτος τον Οκτώβριο έως και το τέλος του 2018, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις της χώρας μέσα στο καλοκαίρι, αυτές υπολογίζονται σε 60-70 δισ. ευρώ. Η εκτίμηση βασίζεται στους υπολογισμούς που έχει κάνει το ΔΝΤ και στις προβλέψεις που γίνονται για το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών που θα έχουν οι ελληνικές τράπεζες. Στο πλαίσιο αυτό, το ποσό των 60-70 δισ. ευρώ θα μπορούσε να αποτελέσει το νέο δάνειο από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και το ΔΝΤ, στην περίπτωση που αποφασιστεί να συμμετάσχει και το Ταμείο στο νέο τριετές πρόγραμμα που αιτήθηκε χθες η κυβέρνηση.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας για την περίοδο Οκτωβρίου 2015 έως το τέλος του 2018 προκύπτουν ως εξής:
29,8 δισ. για την αποπληρωμή ομολόγων και δανείων, 17,2 δισ. για την καταβολή τόκων, 7 δισ. για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου προς τους προμηθευτές του, 7,7 δισ. για τη δημιουργία αποθεματικού και τέλος 10 με 20 δισ. για τη νέα ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.


http://www.financialbox.gr

Σχόλια