Αναρτήσεις

Όταν ένας κατά δήλωση κομμουνιστής ξεκινά την συνεδρίαση του χρηματιστηρίου στην Wall Street